• Zobaczyliśmy świat oczami geografa

     • W dniach 18 - 20 września 2019 r. wzięliśmy udział w warsztatach "Zobaczyć świat oczami geografa" organizowanych przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, a finansowanych w ramach szerszego projektu unijnego, którego celem była aktywizacja uczniów z mazowieckich szkół.Zajęcia miały miejsce w Murzynowie k. Płocka, gdzie pod okiem dr hab. Joanny Angiel i dr Piotra Szwarczewskiego uczniowie klas 7 i 8 poznawali i opisywali środowisko geograficzne.Nasi uczniowie zbadali glebę i skały wykonując odkrywkę glebową oraz odwierty, poznali ogródek meteorologiczny, a także wiele gatunków roślin. Dyskutowaliśmy również na temat krajobrazu nadwiślańskiego, ładu i nieładu przestrzennego oraz tego czym jest zrównoważony rozwój.

   • Kontakty

    • Fundacja Edukacji Dwujęzycznej Amaltea
    • Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1
    • sekretariat@szkola-dwujezyczna.pl
    • 600 202 851
    • ul. Wspólna 55 05-075 Warszawa - Wesoła