Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) - Ponadnarodowa mobilność uczniów

 •  

   

   

  Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

  Projekt: „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

  Przedsięwzięcie: „Porozmawiajmy o klimacie!”

  2019-1-PMU-1052

   

   

  Przedsięwzięcie realizowane przy współpracy ze szkołą hiszpańską: Sage College z Jerez de la Frontera: mobilność, w oparciu o umowę, w okresie: 02.12.2019-01.06.2020

   

  OPIS PROJEKTU

   

  Cel:

  Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych i obywatelskich, w obszarze ochrony klimatu, zmian klimatycznych i ich skutków, oraz kompetencji językowych, z zakresu komunikacji ustnej z języka angielskiego wśród uczniów 

  Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 1.

   

  Działania:

  a/ wewnętrzne: cykl 20 godz. zajęć przygotowawczych: język angielski (słownictwo związane z ochroną klimatu), badawczo – naukowe, kulturowo – językowe (język hiszpański),  pedagogiczno – informacyjne

  b/ zewnętrzne: mobilność uczniów i nauczycieli – wizyta w Sage College w Jerez de la Frontera, w Hiszpanii, w maju 2020 roku

   

  W ramach projektu planuje się zorganizować, wspólnie ze szkołą hiszpańską,

  mini - konferencję naukową, happening na rzecz ochrony klimatu, warsztaty: „Jak działamy”, koncert piosenek „klimatycznych”.

  .

   

   • Zajęcia przygotowujące do mobilności
   • Wizyta przygotowawcza
   • Rezultaty projektu
   • Mobilność
  • Kontakty

   • Fundacja Edukacji Dwujęzycznej Amaltea
   • Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1
   • sekretariat@szkola-dwujezyczna.pl
   • 22 773 40 28 600 202 851
   • ul. Wspólna 55 05-075 Warszawa - Wesoła