• Profil absolwenta

    • Działania Szkoły skoncentrowane są na procesie kształtowania młodego człowieka, którego wyróżnia:

     • kultura osobista  - zachowanie się z godnością i szacunkiem do drugiego człowieka  - wyrażone przez postawę, kulturę słowa, strój i dbałość o estetykę otoczenia;
     • postawa zgodna z takimi wartościami jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, tolerancja, samodyscyplina, sprawiedliwość, piękno, mądrość;
     • pozytywne nastawienie wobec innych - życzliwość, wrażliwość na krzywdę innych ludzi - samotnych, ubogich, cierpiących, niepełnosprawnych;
     • umiejętność współpracy, właściwa komunikacji potrzeb i rozwiązywania konfliktów;
   • dążenie do budowania więzi między pokoleniami;
   • otwartość na świat i jego różnorodność;
   • tolerancja i szacunek wobec ludzi o innych poglądach, ludzi innych ras i wyznań;
   • miłość i szacunek do Ojczyzny - poznawanie historii, kultury, tradycji i wartości narodowych oraz troska              o utrzymanie i pomnażanie narodowego dziedzictwa;
   • szacunek dla pracy, nauki oraz uczciwość, rzetelność, aktywność społeczna, ofiarność i bezinteresowność;
   • umiejętność obcowania z przyrodą - szacunek dla środowiska naturalnego, odkrywanie jego piękna i tajemnic oraz zdrowy wypoczynek;
   • zdolność do samodzielnego myślenia, szacunek dla prawdy;
   • dojrzałość emocjonalna;
   • asertywność – świadome przeciwstawianie się negatywnemu wpływowi otoczenia.
  • Kontakty

   • Fundacja Edukacji Dwujęzycznej Amaltea
   • Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1
   • sekretariat@szkola-dwujezyczna.pl
   • 600 202 851
   • ul. Wspólna 55 05-075 Warszawa - Wesoła