•  

     I Powiatowy Dwujęzyczny Konkurs Matematyczny

      

      

     Zapraszamy warszawskie szkoły do udziału w I Powiatowym Dwujęzycznym Konkursie Matematycznym PLUS-MINUS zorganizowanym przez Dwujęzyczną Szkołę Podstawową nr 1 ul. Wspólna 55, Warszawa-Wesoła.

      

     Celem konkursu jest popularyzacja matematyki i języka angielskiego wśród uczniów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych oraz dążenie do poprawy jakości nauczania matematyki.

      

     Zgodnie z regulaminem, konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas V-VI oraz klas VII-VIII oraz w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.

      

     Arkusz zadań obu etapów składać się będzie z trzech części:

     • 5 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru (w tym dwa w języku angielskim),
     • 3 zadań otwartych (w II etapie jedno zadanie będzie w języku angielskim) ,
     • 1 zadania sprawdzającego znajomość słownictwa matematycznego w języku angielskim

      

      

     Zakres merytoryczny konkursu został podany w Regulaminie konkursu. Pierwszy etap konkursu odbędzie się 23 lutego 2022r, drugi – 23 marca 2022r.  Oba etapy będą przeprowadzane w szkołach macierzystych uczestników.Kartę zgłoszenia uczestników należy przesłać do dnia 14 lutego 2021 r na adres plusminus@szkola-dwujezyczna.pl

      

     Organizatorzy konkursu złożyli wniosek o wpisanie konkursu na listę konkursów punktowanych do liceów.

      

     Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w konkursie! 

      

     W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: plusminus@szkola-dwujezyczna.pl  lub pod nr telefonu sekretariatu szkoły: +48  600 202 851

       Justyna Kapusta 

     Dyrektor

     Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 1

     w Warszawie

                                     

  • Kontakty

   • Fundacja Edukacji Dwujęzycznej Amaltea
   • Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1
   • sekretariat@szkola-dwujezyczna.pl
   • 600 202 851
   • ul. Wspólna 55 05-075 Warszawa - Wesoła